MyDataSağlayıcı » Çözümler

Çözümler

Web Kazıma Aracı

Web'den toplu veri ayıklamak için web kazıma aracı ("Runner" diyoruz).

Ürün ithalatı

Ürünleri web kazıyıcıdan veya psqqq.com servisi aracılığıyla içe/dışa aktarabilirsiniz.

Fiyat İzleme